Historie

Loutkové divadlo Přerov vzniklo v roce 1915 jako jedno z prvních loutkových divadel na Moravě.

Nejdříve hrávalo pro veřejnost jako domácí loutkové divadlo bratra Horneka marionetami 25 cm vysokými.O něco později byly loutky vysoké již 50 cm. Hrálo se v hledišti pro 240 diváků v Palackého škole.


V roce 1936 byla postavena jedna z nejmodernějších scén té doby v nové sokolovně u Bečvy. Divadlo bylo postaveno podle návrhu dr. Jana Malíka a dobovým tiskem bylo hodnoceno jako nejmodernější a nejsmělejší projekt ve střední Evropě.


Jako amatérské hraje toto divadlo od roku 1915 do současnosti téměř nepřetržitě vždy v čase " od Dušiček do Velikonoc " dvě představení každou neděli.

Za tuto dobu působilo v divadle několik generací loutkářů, kteří za svou amatérskou činnost , dobrovolnou a  bezplatnou, získali mnohá ocenění. 
K nejcennějším patří " Medaile Jana Amose Komenského " za zásluhy od města Přerova a v roce 1995 získané "Čestné uznání Matěje Kopeckého " za zásluhy od SČDO-SAL.

Divadlo reprezentovalo Přerov na mnoha celostátních přehlídkách i v Německu a Polsku.

Jen v poslední sezóně před povodní (1996/97) zhlédlo představení v divadle 4 600 dětí a mimo to na jiných pódiích dalších 1 500 diváků, celkem tedy 6 100 diváků.

Při katastrofálních záplavách v červenci 1997 se celé jeviště i hlediště ocitlo úplně pod vodou. Voda dosahovala od nejnižšího místa v divadle až k reproduktorům nad oponou, což je asi 5-6 metrů. Díky obětavé práci loutkářů byla během prázdnin zachráněna většina loutek, loutkových her a jiných historicky cenných věcí. Podařilo se odbahnit a očistit jeviště a hlediště, nicméně mnoho věcí se rozpadlo nebo zplesnivělo - sedadla, stovky kulis.

Teprve v roce 2000 byl provoz divadla obnoven. 
V sobotu 16. prosince 2000 byla premiérou pohádky  " Trampoty Ferdy Mravence " zahájena činnost pro širokou veřejnost.